Moodulkorsten

Tooted korstna ehituseks

Paigaldus

Benders Lava paigaldus

Kasulik info

Ehitusest, hooldusest ja kütmisest

Ventilatsioon

Läbiviigud, ventilaatorid,
kubud, tark köök
10aastat

10 aastat
garantiid

kraadi

Töötemperatuur
kuni 600 C

paigaldus

Kiire ja mugav
paigaldus